top of page

Over het koor

Sopranen

Patricia Lesire

Gerd Somers

Annemie Van de Leest

Anne Van den Berge

Bea Van den Bergh

Sabine Verloo

 Alten

Dorothy Bosman

Johanna Buys

Frieda Heyman

Steven Hofman

Bie Luyckx

Hilde Malcorps

Renild Mampuys

Tanja Pee

Monique Van Miert

Tenoren

Göran Johansson

Sven Rotthier

Gino Van Dam

Rudy Vanhille

Sven Van Wichelen

Bassen

Peter Bostoen

Frank Desmet

Tony Dhondt

Bruno Iliaens

Patrick Lauwers

Eduard Verschraegen

bottom of page